سه شنبه 1 مهر 1393
1393/03/19 07:07

قیمت روز قیر صادراتی ایران

قیمت روز قیر صادراتی ایران

بازرگانی آراد مرجع قیمت روز قیر صادراتی ایران
تولید کننده و تامین کننده انواع قیر صادراتی جی و پاسارگاد و زرین 

در انواع بسته بندی : فله - بشکه - جامبوبگ - پلی بگ و ...
آدرس دفتر مرکزی: مشهد - بلوار پیروزی - میدان هنرستان - بازرگانی آراد 05118927299
مدیر بازرگانی مهندس براری 09151007301

برچسب ها: